Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Aktualności

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu zaprasza na  konferencję  
pod patronatem Starosty Wieluńskiego pana Andrzeja Stępnia

na temat „Wady wymowy, dysleksja rozwojowa a kariera szkolna uczniów”,

 która odbędzie się w dn. 28 października 2015 r. o godzinie 10:00,
w sali nr 101 w budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu,
Plac Kazimierza Wielkiego 2

Konferencja organizowana jest we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu Filia w Wieluniu. Adresowana jest do nauczycieli z przedszkoli, ze szkół podstawowych i z gimnazjów.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy dokonywać do dn. 21.10.2015 r. –
pod nr telefonu  43 843 45 20. 

PROGRAM KONFERENCJI:  

  9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników.

10.00 – 10.15  Inauguracja konferencji, powitanie zaproszonych gości.

10.15 – 10.30  Prawne aspekty specyficznych trudności w nauce.

10.30 – 11.00  Specyficzne trudności w uczeniu się w kontekście rozwoju psychofizycznego dziecka.

11.00 – 11.30  Wady wymowy jako przyczyny niepowodzeń szkolnych.

11.30 – 11.45  Przerwa kawowa.

11.45 – 12.45  Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce – wybrane metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej.

12.45 – 13.00  Wady wymowy, dysleksja rozwojowa – bibliografia adnotowana.

13.00 – 13.30   Zakończenie konferencji.

 

Opublikowano: 05.10.2015r.

W roku szkolnym 2015/2016 grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych zaplanowane są w następujących terminach: 18.11.2015 r., 10.02.2016 r., 11.05.2016 r.
Serdecznie zapraszamy na spotkania.. 

Opublikowano: 30.09.2015r.

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 dyrektor poradni mgr Dorota Wiatr przyjmuje interesantów:

w poniedziałki: 8:00 – 10:00;

w środy: 13:00 – 15:00.

Opiekunowie terenów udzielają konsultacji telefonicznych – wykaz terminów zamieszczony jest w następującym pliku: konsultacje opiekunów terenu .

Opublikowano: 29.09.2015r.