Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

40-lecie poradni

Jubileusz 40 — lecia istnienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu był okazją do zorganizowania konferencji na temat „Rola i znaczenie poradni w polskim systemie edukacyjnym na poziomie powiatu wieluńskiego” 

Honorowy patronat nad obchodami Jubileuszu objął Starosta Powiatu Wieluńskiego –Andrzej Stępień. Przygotowanie konferencji możliwe było dzięki hojności Starosty Wieluńskiego oraz zaangażowaniu i pracy dyrektora oraz pracowników Poradni.

11 grudnia 2012 r. o godzinie 1100 w sali Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu rozpoczęła się konferencja, na którą zaproszonych zostało blisko 100 osób.

Otwarcie konferencji dokonała pani Dorota Wiatr- dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu. Z radością przywitała również licznie przybyłych gości.

Następnie uczestnicy zaproszeni zostali do wysłuchania referatów, których tematy przybliżyć miały rolę i znaczenie poradni w polskim systemie oświaty.

Obecnie coraz większym problemem wychowawczym w szkołach jest agresja w relacjach rówieśniczych jak i wobec nauczycieli. Na temat zachowań agresywnych i sposobów ich przeciwdziałania głos zabrała pani mgr Magdalena Jurecka – Klimek, pracownik Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu, prezentując referat: „ Zachowania agresywne uczniów szkół podstawowych, sposoby ich zapobiegania w świetle literatury i dostępnych badań”.

Z uwagi na wzrastającą ilość dzieci sprawiających problemy wychowawcze zaczęto szukać podłoża tego narastającego zjawiska. Często niedocenioną i wielokrotnie pomijaną przyczyną takiego stanu rzeczy jest poddawanie dzieci w okresie płodowym działaniu substancji teratogennych, w tym zwłaszcza alkoholu. Głos na temat: „Alkoholowego zespołu płodowego (FAS)  – konsekwencji spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży” zabrała psychologa pani Barbara Puchała.

Następnie organizatorzy zaprosili zgromadzonych gości Wybierzmy w podróż sentymentalną, by powspominać poradnię wczoraj i dziś. Psycholog pani Małgorzata Burnecka zaprezentowała historię placówki, która połączona była z pokazem multimedialnym przygotowanym przez pedagogów poradni panie: A. Płaczek, I. Bojarską – Kokot i Dominikę Pichlińską.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Starosta Wieluński pan Andrzej Stępień, po czym nastąpił podniosły moment uroczystości – wręczenie nagród starosty wieluńskiego i dyrektora poradni za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

W imieniu nagrodzonych nauczycieli i pracowników administracji podziękowania złożyła Pani Dominika Pichlińska.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, po czym życzenia i podziękowania popłynęły z ust dyrektora Poradni – Pani Doroty Wiatr.

Pragnąc wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą poradnię merytorycznie, rzeczowo i finansowo, specjalistom, przyjaciołom i sponsorom wręczone zostały okolicznościowe pamiątki.

Podziękowania i pamiątki otrzymali: 

  • Pani Zofia Słupczyńska
  • Pani Danuta Dudaczyk
  • Pan Krzysztof Owczarek
  • Pan Andrzej Stępień
  • Pan Zenon Kołodziej
  • Pan Janusz Antczak
  • Pan Sylwester Kaczmarek – Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo  – Wychowawczych
  • Pani Dorota Wiatr

 

W kolejnej części obchodów jubileuszowych zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć i wysłuchać części artystycznej w wykonaniu wokalistów, instrumentalistów oraz uczestników koła teatralnego Młodzieżowego Domu Kultury.

Ostatnim punktem programu był poczęstunek i spotkanie okolicznościowe, a także możliwość zwiedzenia naszej placówki.

Przebieg konferencji śledzili przedstawiciele: regionalnej prasy, Radia ZW, pracownicy lokalnej telewizji.