Aktywności wspomagające rozwój dziecka z Zespołem Downa w wieku przedszkolnym

Aktywności wspomagające rozwój dziecka z Zespołem Downa w wieku przedszkolnym:

Trisomia 21