Metoda EEG Biofeedback jako przykład terapii z wykorzystaniem zdobyczy neurotechnologii

EEG Biofeedback jako technika terapeutyczna wykorzystywana jest interdyscyplinarnie przez lekarzy, pedagogów, psychologów, logopedów i rehabilitantów. Istotą metody EEG Biofeedback jest wykorzystanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem, a jakością pracy mózgu.

Metoda ta opiera się o elektroencefalografię, dzięki której można uzyskać wiele informacji o stanie fizjologicznym i emocjonalnym człowieka. Z precyzyjnie określonych miejsc na głowie za pomocą elektrod, odbierane są sygnały bioelektryczne. Ze względu na ich niewielkie natężenie muszą być one wzmacniane, a następnie przetworzone przez komputer, aby sklasyfikować je w poszczególne pasma częstotliwości.

Informacja o tym, jak uczyć się regulacji czynności bioelektrycznej mózgu przedstawiona jest pacjentowi w formie wideo-gry na monitorze. Zmiany w grze zachodzą bez użycia klawiatury, joysticka czy myszki- wyłącznie siłą woli, bezpośrednio na poziomie decyzji mózgu.

Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest w poradni badaniem psychologiczno-pedagogicznym, a w razie potrzeby logopedycznym, które obejmuje dokładny wywiad oraz badanie pacjenta z określeniem klinicznego obrazu zaburzeń. Warunkiem przyjęcia pacjenta na terapię jest wykonanie badania EEG, które wraz z opisem dostarczane jest do poradni.

Terapia w tej formie zalecana jest osobom z problemami natury psychologicznej, neurologicznej i psychosomatycznej tj:

  • z nadpobudliwością psychoruchową
  • zaburzoną koncentracją uwagi,
  • z problemami szkolnymi (wolne tempo pracy, dysgrafia, dysleksja),
  • z zaburzeniami mowy,
  • osobom o niskiej samoocenie (przy tremie, braku wiary w siebie, przy napięciu wewnętrznym).

 

Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość uczenia się, zapamiętywanie, przypominanie i utrwalanie wiadomości, zwiększają kreatywność oraz wpływają pozytywnie na myślenie, polepszenie samopoczucia, wyciszenie i relaks.

Aby treningi były skuteczne odstęp między treningami nie powinien wynosić więcej niż 7 dni, najlepiej zaś jeśli treningi odbywają się w trybie 2 razy w tygodniu. Treningi o mniejszej częstotliwości, np. raz w tygodniu łączą się z długim oczekiwaniem na efekty.

Metoda ta jest całkowicie bezpieczna i nie powoduje żadnych skutków ubocznych.

 

Opracowała psycholog – Barbara Puchała