Praca z dzieckiem dyslektycznym

Praca z dzieckiem dyslektycznym polega na usprawnianiu funkcji uczestniczących w procesach czytania i pisania: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i motorycznych. Dlatego tak istotne jest, aby jak najwcześniej podjąć systematyczne ćwiczenia z dzieckiem w zakresie tych funkcji, które są obniżone.

Poniżej przedstawiam przykładowe ćwiczenia, które może wykonywać każdy rodzic ze swoim dzieckiem w domu.

 

Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową:

 • omawianie treści obrazków – wyszukiwanie i nazywanie jak największej liczby elementów obrazka, segregowanie obrazków w grupy tematyczne – wyszukiwanie różnic między obrazkami i omawianie ich (np. zwierzęta, ubrania, naczynia, owoce, kwiaty itp.),
 • uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach i obrazkach,
 • rozpoznawanie figur geometrycznych – segregowanie ich według kształtu,
 • grupowanie figur geometrycznych w zbiory według np.: (wielkości, kształtu, koloru),
 • układanie figur według schematu,
 • dorysowywanie brakujących elementów (np. dom bez komina, lala bez palców u rąk),
 • układanie puzzli, gra w memory – dobieranie obrazków w pary.

 

Ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni ( zabawy na lokalizację i orientację w przestrzeni):

 • kreślenie kształtów graficznych,
 • określanie położenia przedmiotów względem siebie,
 • porównywanie przedmiotów i obrazków różnej wielkości, wskazywanie obrazków o określonym położeniu, samodzielne określanie ich położenia,
 • zabawy w zapamiętywanie obrazków lub przedmiotów obserwowanych przez pewien czas: zabawa w „Co się zmieniło”,
 • układanie obrazków według instrukcji słownej (po lewej, po prawej, na górze, za, przed itp.),
 • odtwarzanie linii różnie ukierunkowanych,
  zabawa w „ chowanego”.

 

Ćwiczenia w zakresie percepcji słuchowej:

 • odtwarzanie słyszanego rytmu, rozpoznawanie i nazywanie źródła dźwięku (szum wiatru, jadący traktor, miauczenie kota, itp.),
 • wyodrębnianie słów w zdaniu, sylab w słowie, głosek w słowach ( np. O-l-a, Mama – lubi – lody),
 • zabawa w kończenie wyrazu (np. mo- tor, mo –tyl, ku- ra, ku-ter, kuch- nia),
 • wyszukiwanie w pomieszczeniu nazw przedmiotów rozpoczynających się na daną głoskę (np.: a, g, r, d), posłuchaj i zapamiętaj jak najwięcej wyrazów ,a potem spróbuj powtórzyć(np. Marek bawi się dużym samochodem ciężarowym w piaskownicy),
 • tworzenie wraz z dzieckiem słownika obrazkowo- literowgo (np. obrazek domu a obok mała i wielka litera drukowana i pisana Dd).

 

Ćwiczenie sprawności manualnej i grafomotorycznej:

 • nawlekanie korali, guzików na żyłkę, sznurek, sznurowadło wg. wzoru, lub polecenia (np. dwa duże guziki, dwa małe guziki lub korale),
 • układanie z figur geometrycznych wzorów, a potem rysowanie ich, ozdabianie szlaczkami narysowanych zabawek, ozdób, ubrań, pojazdów, naczyń,
 • samodzielne rysowanie proponowanej treści np. człowiek, dom, las itp.,
 • cięcie nożyczkami po linii prostej, łamanej, falistej, wycinanie narysowanych konturów zwierząt, kwiatów, zabawek, rwanie papieru, wyklejanie kawałkami papieru określonej powierzchni, malowanie pędzlem linii poziomych, pionowych, falistych i łamanych.

 

Podjęcie systematycznych ćwiczeń pomoże wyrównać deficyty rozwojowe i przezwyciężyć trudności w uczeniu się. Buduje również więź emocjonalną między rodzicami a dzieckiem, zwiększa zaangażowanie rodziców w proces edukacji i pozwala na kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich wobec niepowodzeń szkolnych.

 

Opracowała pedagog – Dominika Pichlińska