Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Artykuły

 1. Rodzice i dzieci a współczesna technologia
 2. KOMUNIKACJA DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA
 3. Czynniki zmniejszające ryzyko zachorowania na depresję
 4. Czas wolny dzieci
 5. „Niepełnosprawność dziecka”
 6. 22 października – Światowy Dzień Osób Jąkających się
 7. badania przesiewowe pod kątem autyzmu
 8. Zarys zjawiska samookaleczania u młodzieży
 9. Gry komputerowe – jak dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
 10. Tydzień SI
 11. Zalety czytelnictwa na różnych etapach rozwoju dziecka
 12. 2 kwietnia – Światowy Dzień Autyzmu
 13. 21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
 14. Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego przez zabawę – wybrane ćwiczenia i zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 15. Światowy Dzień Osób Jąkających się
 16. Bezpieczeństwo dzieci w świecie Internetu
 17. Światowy Dzień Autyzmu
 18. „Depresja wśród dzieci i młodzieży” – informacje podstawowe (I część)
 19. Metoda EEG Biofeedback jako przykład terapii z wykorzystaniem zdobyczy neurotechnologii
 20. Praktyczne zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem
 21. Wczesna interwencja
 22. Osobowościowe i sytuacyjne czynniki samoorientacji zawodowej licealistów
 23. Rola rodziny w podejmowaniu decyzji zawodowych
 24. Wpływ warunków społeczno-ekonomicznych rodziny na funkcjonowanie szkolne dziecka
 25. ADHD, czyli co każdy wiedzieć powinien
 26. Adaptacja szkolna pierwszoklasisty
 27. Dzieci słabo widzące są wśród nas
 28. Praca z dzieckiem dyslektycznym
 29. Symptomy ryzyka dysleksji rozwojowej
 30. Specyficzne trudności w uczeniu się a dysleksja rozwojowa– podobieństwa i różnice
 31. Wczesna interwencja logopedyczna
 32. Etapy rozwoju mowy dziecka.
 33. Stymulacja rozwoju mowy dziecka z wadą słuchu
 34. Rozwój emocjonalny dziecka a styl wychowawczy rodziny