Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Artykuły

 1. Wczesne objawy autyzmu dziecięcego, co nas może niepokoić?
 2. Aktywności wspomagające rozwój dziecka z Zespołem Downa w wieku przedszkolnym
 3. Jak zmierzyć się z chorobą depresyjną dziecka. Wskazówki dla rodziców.
 4. Rodzice i dzieci a współczesna technologia
 5. KOMUNIKACJA DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA
 6. Czynniki zmniejszające ryzyko zachorowania na depresję
 7. Czas wolny dzieci
 8. „Niepełnosprawność dziecka”
 9. 22 października – Światowy Dzień Osób Jąkających się
 10. badania przesiewowe pod kątem autyzmu
 11. Zarys zjawiska samookaleczania u młodzieży
 12. Gry komputerowe – jak dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
 13. Tydzień SI
 14. Zalety czytelnictwa na różnych etapach rozwoju dziecka
 15. 2 kwietnia – Światowy Dzień Autyzmu
 16. 21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
 17. Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego przez zabawę – wybrane ćwiczenia i zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 18. Światowy Dzień Osób Jąkających się
 19. Bezpieczeństwo dzieci w świecie Internetu
 20. Światowy Dzień Autyzmu
 21. „Depresja wśród dzieci i młodzieży” – informacje podstawowe (I część)
 22. Metoda EEG Biofeedback jako przykład terapii z wykorzystaniem zdobyczy neurotechnologii
 23. Praktyczne zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem
 24. Wczesna interwencja
 25. Osobowościowe i sytuacyjne czynniki samoorientacji zawodowej licealistów
 26. Rola rodziny w podejmowaniu decyzji zawodowych
 27. Wpływ warunków społeczno-ekonomicznych rodziny na funkcjonowanie szkolne dziecka
 28. ADHD, czyli co każdy wiedzieć powinien
 29. Adaptacja szkolna pierwszoklasisty
 30. Dzieci słabo widzące są wśród nas
 31. Praca z dzieckiem dyslektycznym
 32. Symptomy ryzyka dysleksji rozwojowej
 33. Specyficzne trudności w uczeniu się a dysleksja rozwojowa– podobieństwa i różnice
 34. Wczesna interwencja logopedyczna
 35. Etapy rozwoju mowy dziecka.
 36. Stymulacja rozwoju mowy dziecka z wadą słuchu
 37. Rozwój emocjonalny dziecka a styl wychowawczy rodziny