Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Artykuły

 1. KOMUNIKACJA DZIECKA Z ZESPOŁEM DOWNA
 2. Czynniki zmniejszające ryzyko zachorowania na depresję
 3. Czas wolny dzieci
 4. „Niepełnosprawność dziecka”
 5. 22 października – Światowy Dzień Osób Jąkających się
 6. badania przesiewowe pod kątem autyzmu
 7. Zarys zjawiska samookaleczania u młodzieży
 8. Gry komputerowe – jak dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
 9. Tydzień SI
 10. Zalety czytelnictwa na różnych etapach rozwoju dziecka
 11. 2 kwietnia – Światowy Dzień Autyzmu
 12. 21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
 13. Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego przez zabawę – wybrane ćwiczenia i zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 14. Światowy Dzień Osób Jąkających się
 15. Bezpieczeństwo dzieci w świecie Internetu
 16. Światowy Dzień Autyzmu
 17. „Depresja wśród dzieci i młodzieży” – informacje podstawowe (I część)
 18. Metoda EEG Biofeedback jako przykład terapii z wykorzystaniem zdobyczy neurotechnologii
 19. Praktyczne zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem
 20. Wczesna interwencja
 21. Osobowościowe i sytuacyjne czynniki samoorientacji zawodowej licealistów
 22. Rola rodziny w podejmowaniu decyzji zawodowych
 23. Wpływ warunków społeczno-ekonomicznych rodziny na funkcjonowanie szkolne dziecka
 24. ADHD, czyli co każdy wiedzieć powinien
 25. Adaptacja szkolna pierwszoklasisty
 26. Dzieci słabo widzące są wśród nas
 27. Praca z dzieckiem dyslektycznym
 28. Symptomy ryzyka dysleksji rozwojowej
 29. Specyficzne trudności w uczeniu się a dysleksja rozwojowa– podobieństwa i różnice
 30. Wczesna interwencja logopedyczna
 31. Etapy rozwoju mowy dziecka.
 32. Stymulacja rozwoju mowy dziecka z wadą słuchu
 33. Rozwój emocjonalny dziecka a styl wychowawczy rodziny