Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Artykuły

 1. Czas wolny dzieci
 2. „Niepełnosprawność dziecka”
 3. 22 października – Światowy Dzień Osób Jąkających się
 4. badania przesiewowe pod kątem autyzmu
 5. Zarys zjawiska samookaleczania u młodzieży
 6. Gry komputerowe – jak dbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
 7. Tydzień SI
 8. Zalety czytelnictwa na różnych etapach rozwoju dziecka
 9. 2 kwietnia – Światowy Dzień Autyzmu
 10. 21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
 11. Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego przez zabawę – wybrane ćwiczenia i zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 12. Światowy Dzień Osób Jąkających się
 13. Bezpieczeństwo dzieci w świecie Internetu
 14. Światowy Dzień Autyzmu
 15. „Depresja wśród dzieci i młodzieży” – informacje podstawowe (I część)
 16. Metoda EEG Biofeedback jako przykład terapii z wykorzystaniem zdobyczy neurotechnologii
 17. Praktyczne zastosowanie Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem
 18. Wczesna interwencja
 19. Osobowościowe i sytuacyjne czynniki samoorientacji zawodowej licealistów
 20. Rola rodziny w podejmowaniu decyzji zawodowych
 21. Wpływ warunków społeczno-ekonomicznych rodziny na funkcjonowanie szkolne dziecka
 22. ADHD, czyli co każdy wiedzieć powinien
 23. Adaptacja szkolna pierwszoklasisty
 24. Dzieci słabo widzące są wśród nas
 25. Praca z dzieckiem dyslektycznym
 26. Symptomy ryzyka dysleksji rozwojowej
 27. Specyficzne trudności w uczeniu się a dysleksja rozwojowa– podobieństwa i różnice
 28. Wczesna interwencja logopedyczna
 29. Etapy rozwoju mowy dziecka.
 30. Stymulacja rozwoju mowy dziecka z wadą słuchu
 31. Rozwój emocjonalny dziecka a styl wychowawczy rodziny