Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Cele i zadania

Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu – plik: Statut

Koncepcja Pracy – plik: KONCEPCJA PRACY 2016-2018

Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 • diagnozowanie;
 • opiniowanie;
 • działalność terapeutyczną;
 • prowadzenie grup wsparcia;
 • prowadzenie mediacji;
 • interwencję kryzysową;
 • działalność profilaktyczną;
 • poradnictwo;
 • konsultacje;
 • działalność informacyjno-szkoleniową.

 

Diagnoza

 • badania psychologiczne i pedagogiczne (dysleksja, trudności szkolne, problemy emocjonalne, ocena poziomu rozwoju dzieci młodszych i w wieku przedszkolnym zagrożonych nieprawidłowościami rozwojowymi),
 • badania logopedyczne dzieci z zaburzeniami mowy,
 • diagnozowanie uczniów z zaburzeniami i trudnościami wychowawczymi.

 

Gabinet diagnozy logopedycznej

Gabinet diagnozy logopedycznej

 

Gabinet diagnozy psychologicznej i pedagogiczne

Gabinet diagnozy psychologicznej i pedagogicznej

 

Terapia:

 • zaburzenia emocjonalne i osobowości młodzieży (np. fobia szkolna, stany lękowe, moczenie nocne, zaburzenia psychosomatyczne),
 • terapia indywidualna, krótkoterminowa nastawiona na rozwiązywanie problemu,
 • psychoterapia,
 • osobiste kryzysy życiowe,
 • problemy wychowawcze,
 • trudności w nauce, dysleksja, dysortografia, opóźnienia funkcji percepcyjno-motorycznych utrudniających naukę,
 • terapia logopedyczna, doskonalenie sprawności językowej.
Gabinet terapii EEG Biofeedback

Gabinet terapii EEG Biofeedback

 

Gabinet psychoterapii

Gabinet psychoterapii

 

Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne

 • porady i wskazówki dla nauczycieli i rodziców oraz uczniów,
 • doradztwo rodzinne i indywidualne,
 • doradztwo dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie,
 • porady dla członków rodzin w sytuacji ostrego kryzysu,
 • indywidualne porady specjalistyczne w ramach Punktów Konsultacyjnych,
 • poradnictwo logopedyczne.
Gabinet wczesnego wspomagania rozwoju

Gabinet wczesnego wspomagania rozwoju

 

Doradztwo zawodowe:

 • diagnozowanie zainteresowań, zdolności i preferencji zawodowych młodzieży na różnych etapach kształcenia,
 • badania zawodowe uczniów z problemami zdrowotnymi, które ograniczają wybór kształcenia i zawodu,
 • porady w zakresie wyboru przyszłego kierunku kształcenia, planowania kariery edukacyjno-zawodowej,
 • trening umiejętności wychowawczych dla nauczycieli i rodziców,
 • prowadzenie zajęć aktywizujących w procesie podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych dla młodzież.
Gabinet doradztwa zawodowego

Gabinet doradztwa zawodowego

 

Profilaktyka:

 • zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, technik aktywnego uczenia się,
 • logopedyczne badania przesiewowe dzieci w wieku przedszkolnym,
 • warsztaty antystresowe,
 • trening umiejętności wychowawczych dla nauczycieli i rodziców,
 • popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej,
 • różne formy pracy o tematyce zawartej w corocznej ofercie poradni.
Gabinet socjoterapii

Gabinet socjoterapii

 

Gabinet socjoterapii 2

Gabinet socjoterapii

 

Z pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mogą korzystać:

 • dzieci, które mają trudności w nauce,
 • uczniowie szukający porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu,
 • dzieci sprawiające trudności wychowawcze,
 • dzieci z zaburzeniami i wadami wymowy,
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna,
 • dzieci zdolne,
 • dzieci wychowujące się w trudnych warunkach rodzinnych,
 • rady pedagogiczne, które zwrócą się o zorganizowanie na terenie szkół zajęć profilaktycznych,
 • rodzice i nauczyciele, którzy napotykają trudności w pracy wychowawczej,
 • rodzice i nauczyciele, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wychowawcze.