Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Konferencje

1. Konferencja „Dziecko-Internet-Bezpieczeństwo”

Materiały pokonferencyjne:

Dziecko i internet – co rodzic i nauczyciel powinien wiedzieć o zagrożeniach

Czas wolny dziecka – szanse i zagrożenia

Działania pomocowe – Helpline.org.pl -10

2. Konferencja „Indywidualizacja procesu kształcenia- metody i formy pracy z uczniem”

Materiały pokonferencyjne:

Prezentacja KONFERENCJA ASPEKTY PRAWNE

Praktyczne aspekty indywidualizacji kształcenia 

Arteterapia

Kolorowa Ortografia

Matematyka bez barier z kształtami Numicon

Narzędzia TOC w edukacji 

Autyzm

3. Konferencja „Wady wymowy, dysleksja rozwojowa a kariera szkolna uczniów”

Materiały pokonferencyjne:

PROGRAM KONFERENCJI

Słownik

Prawne aspekty specyficznych trudności w nauce cz.1

Prawne aspekty specyficznych trudności w uczeniu się cz. 2

Specyficzne trudności w uczeniu się w kontekście rozwoju psychofizycznego

 4. Konferencja  „Diagnoza i korekcja nieprawidłowości rozwojowych u dzieci  szansą na ich sukces edukacyjny”

 Materiały pokonferencyjne:

„Wczesna diagnoza medyczna  nieprawidłowości  rozwojowych u małego dziecka”  - prezentacja nr 1

 „Wpływ odruchów pierwotnych na rozwój ruchowy małego dziecka”  - prezentacja część 1prezentacja część 2

 „Zaburzenia czynności  fizjologicznych w obrębie narządu mowy a wady artykulacyjne” – prezentacja nr 3

 „Wczesne wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości rozwojowych u małego dziecka” – prezentacja nr 4

„Społeczno-emocjonalny rozwój małego dziecka” – prezentacja nr 5