Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Aktualności

W związku ze zdalnym nauczaniem zwiększył się ciężar obowiązków edukacyjnych po stronie rodziców. Dlatego też nasi pedagodzy – p. Aleksandra Płaczek i Danuta Kryściak przygotowały ciekawą prezentację pt. „Jak pomóc dziecku w nauce?”. Rodzice znajdą w niej wiele cennych wskazówek dotyczących organizowania pracy, motywowania do nauki, czasu skupienia, czy planowania procesu uczenia się. Serdecznie polecamy!

Prezentacja dostępna jest w zakładce POMOC/ARTYKUŁY.

Opublikowano: 08.05.2020r.

W okresie od 4 maja 2020 r. pracownicy poradni dostępni są:

Lp.

Imię i nazwisko pracownika

Godziny kontaktu telefonicznego

1.

Borgul Anna

Wtorek 12.00 – 15.00
Czwartek 10.00 – 15.00

2.

Burnecka Małgorzata

Wtorek 8.00 – 11.00
Środa 10.30 – 15.00
Czwartek 8.00 – 11.30
Piątek 8.00 – 13.00

3. 

Ceglarska Bożena

Poniedziałek 8.00 – 13.00
Czwartek 8.00 – 12.00

4.

Franelak-Kubonik Aldona

Wtorek 8.00 – 11.00
Środa 11.00 – 15.00
Piątek 10.00 – 13.00

5.

Konieczna Katarzyna

Poniedziałek 8.00 – 14.00
Wtorek 8.00 – 12.00

6.

Kryściak Danuta

Wtorek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 13.00

7.

Nąckiewicz Urszula

Wtorek 8.00 – 13.00
Środa 8.00 – 11.00
Czwartek 11.00 – 15.00

8.

Płaczek Aleksandra

Poniedziałek 8.00 – 13.00
Czwartek 8.00 – 13.00

9.

Puchała Barbara

Poniedziałek 8.00 – 15.00

10.

Puchalska Renata

Poniedziałek 8.00 – 11.00
Czwartek 8.00 – 14.00
Piątek 8.00 – 13.00

11.

Skiba Paweł

Wtorek 8.00 – 11.00
Czwartek 8.00 – 13.00
Piątek 8.00 – 13.00

12.

Wiatr Dorota

Środa 11.00 – 15.00

13.

Wydmuch Izabela

Środa 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 13.00​

 

Opublikowano: 07.05.2020r.

UWAGA!

Od dnia 4 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu realizuje zadania statutowe w sposób dostosowany do sytuacji epidemiologicznej w kraju:

  • Stacjonarnie: w zakresie działalności Zespołów Orzekających i w ograniczonym zakresie diagnozowania i opiniowania, w sytuacjach niezbędnych do zorganizowania wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi w kolejnym roku szkolnym.
  • Zdalnie: zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, konsultacje i porady dla rodziców, nauczycieli, uczniów, spotkania  Grup Wsparcia 

Dokumenty  w wersji papierowej można składać codziennie w godz. 9:00-15:00 w sekretariacie poradni lub przesyłać na adres:sekretariat@poradnia.wielun.pl lub pppwielun@op.pl.

Sekretariat prowadzi rejestrację na badania. Wywiad z rodzicem oraz rozmowa postdiagnostyczna odbywają się w kontakcie telefonicznym. Badanie ustalone jest na określony dzień i godzinę. Bardzo prosimy rodziców o punktualne przychodzenie do placówki i zabieranie ze sobą przyborów pisarskich.

W pierwszej kolejności do Poradni przyjmowane będą dzieci i młodzież  niepełnosprawna i zagrożona niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzice ubiegający się o wydanie orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego , o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju . Priorytetowo również przyjmowani będą uczniowie, dla których rozpoczęcie lub kontynuowanie edukacji wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym, między innymi, odroczenia od realizacji obowiązku szkolnego.

Zarówno rodzic,  jak i dziecko są zobowiązani do przestrzegania procedur obowiązujących w poradni.

Na teren poradni mogą wejść wyłącznie osoby całkowicie zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji, po wypełnieniu kwestionariusza i po dokonaniu pomiaru temperatury. Do poradni nie będą przyjmowane osoby, jeśli ktokolwiek z ich domowników jest w kwarantannie lub choruje na COVID-19.

W okresie od 4 maja 2020 r. poradnia jest czynna w godzinach: 7.00-15.00.

Opublikowano: 07.05.2020r.