Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Aktualności

UWAGA!

Od dnia 4 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu realizuje zadania statutowe w sposób dostosowany do sytuacji epidemiologicznej w kraju:

  • Stacjonarnie: w zakresie działalności Zespołów Orzekających i w ograniczonym zakresie diagnozowania i opiniowania, w sytuacjach niezbędnych do zorganizowania wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi w kolejnym roku szkolnym.
  • Zdalnie: zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, konsultacje i porady dla rodziców, nauczycieli, uczniów, spotkania  Grup Wsparcia 

Dokumenty  w wersji papierowej można składać codziennie w godz. 9:00-15:00 w sekretariacie poradni lub przesyłać na adres:sekretariat@poradnia.wielun.pl lub pppwielun@op.pl.

Sekretariat prowadzi rejestrację na badania. Wywiad z rodzicem oraz rozmowa postdiagnostyczna odbywają się w kontakcie telefonicznym. Badanie ustalone jest na określony dzień i godzinę. Bardzo prosimy rodziców o punktualne przychodzenie do placówki i zabieranie ze sobą przyborów pisarskich.

W pierwszej kolejności do Poradni przyjmowane będą dzieci i młodzież  niepełnosprawna i zagrożona niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzice ubiegający się o wydanie orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego , o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju . Priorytetowo również przyjmowani będą uczniowie, dla których rozpoczęcie lub kontynuowanie edukacji wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym, między innymi, odroczenia od realizacji obowiązku szkolnego.

Zarówno rodzic,  jak i dziecko są zobowiązani do przestrzegania procedur obowiązujących w poradni.

Na teren poradni mogą wejść wyłącznie osoby całkowicie zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji, po wypełnieniu kwestionariusza i po dokonaniu pomiaru temperatury. Do poradni nie będą przyjmowane osoby, jeśli ktokolwiek z ich domowników jest w kwarantannie lub choruje na COVID-19.

W okresie od 4 maja 2020 r. poradnia jest czynna w godzinach: 7.00-15.00.

Opublikowano: 07.05.2020r.

Na stronie Eduakcja pojawiła się książka pod redakcją naukową prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego pt. „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19”. Możliwe jest  darmowe pobranie jej w formie ebooka.

W książce podejmowane są różne istotne kwestie dotyczące nauczania zdalnego w kontekście sytuacji epidemii, w jakiej się znaleźliśmy. Jak pisze autor:

„Pomyślałem, że tego typu opracowanie jest pilnie potrzebne w Polsce. Potrzebny jest rodzaj szkieletu wspólnej myśli, który pozwoli spojrzeć z dystansu na to, co i po co obecnie robimy jako nauczyciele. Co jest ważne, a co jest tylko mniej znaczącym szczegółem? Na czym skupić się najbardziej? Czego na pewno nie możemy pominąć? Wreszcie – jakie błędy w obecnej sytuacji łatwo popełnić?

Myślę, że obecnie nikt nie potrafi wyczerpująco odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Jednak wiele zmienia już samo ich zadanie i próba krytycznej na nie odpowiedzi.”

Ebook dostępny jest pod linkiem: https://zdalnie.edu-akcja.pl/#pobierz-ebooka

 

Opublikowano: 05.05.2020r.

Na portalu Kocham Wieluń jest już czwarty z cyklu „Zadbajmy o zdolnych” artykuł. Tym razem poświęcony został motywowaniu do rozwijania zdolności. Do lektury zaprasza autorka – Sylwia Falkowska.

Tekst dostępny jest pod linkiem: 

https://kocham.wielun.pl/zdrowie/2020/05/05/zadbajmy-o-zdolnych-czesc-4-jak-motywowac-do-rozwijania-zdolnosci/

Opublikowano: 05.05.2020r.