Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Aktualności

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy przysposobili dzieci lub stali się rodziną zastępczą do udziału w grupie wsparcia organizowanej w naszej poradni.

Spotkania grupy mają na celu: omawianie konkretnych sytuacji związanych z dziećmi oraz postępowania i odczuć rodzciów, wspieranie rodziców i rozwijanie już nabytych przez nich kompetencji wychowawczych. Udział w grupie jest szansą na wspólne pokonywanie codziennych trudności wychowawczych oraz okazją do wymiany doświadczeń, informacji. Daje możliwość przeprawcowania warsztatowo różnych metod działania.

Spotkania odbywć się będą raz w miesiącu, w czwartki. Najbliższe spotkanie grupy – 22.03.2018 r. w godz. 16:00 – 18:00.

Grupę prowadzi mgr Dorota Wiatr.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat poradni pod numerem tel. 43 843 45 20 lub 727 552 355

Serdecznie zapraszamy!!

Opublikowano: 14.02.2018r.

Pani Aldona Franelak-Kubonik zaprasza do poradni pedagogów szkół podstawowych i gimnazjów na kolejne spotkanie grupy samokształceniowej. Odbędzie się ono w dniu 21.02.2018 r. o godz. 11:00.

Zapraszamy!

Opublikowano: 14.02.2018r.

w dniu 9 stycznia 2018 r. odbyło się w PPP w Wieluniu seminarium pt. „CIRDUS – żeby rodzice byli dobrze poinformowani” prowadzone przez dr Magdalenę Duna. Wzięli w nim udział rodzice dzieci z uszkodzonym słuchem, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy i logopedzi. Uczestnicy mięli okazję poznać istniejący system wsparcia dla dzieci z uszkodzonym słuchem.

Opublikowano: 14.02.2018r.