Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Aktualności

W związku z Europejskim Dniem Logopedy w dniu 6 marca 2015 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu zaprasza na bezpłatne porady logopedyczne w godzinach od 14.00 do 17.00. Konsultacji dzieciom i młodzieży wraz z rodzicami z Powiatu Wieluńskiego udzielać będą: neurologopeda – mgr Bożena Ceglarska oraz surdologopeda – mgr Izabela Wydmuch.

Celem akcji jest: ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy, rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej diagnozy, konsultacji i informacji; pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną. Oferujemy pomoc zarówno rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka, jak i rodzicom dzieci starszych, u których wymowa budzi niepokój i troskę rodziców.

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi na konsultacje logopedyczne.

 

Opublikowano: 05.03.2015r.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu zaprasza na  konferencję  pod patronatem Starosty Wieluńskiego pana Andrzeja Stępnia nt :

„Indywidualizacja procesu kształcenia- metody i formy pracy  z uczniem”

w dniu 31.03.2015 r.

 Miejsce konferencji: Wieluń Plac Kazimierza Wielkiego 2- sala 101. 

Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu wieluńskiego.

W trakcie konferencji po części plenarnej we współpracy z pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zostaną przeprowadzone następujące warsztaty:

  • Warsztat I – „Matematyka bez barier z kształtami Numicon”- dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – prowadząca warsztat Pani Mirosław Matczak – Wojewódzki Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
  • Warsztat II – „Zastosowanie narzędzi myślowych TOC w procesie edukacyjno-wychowawczym”- dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów  – prowadząca warsztat Pani Anna Maciejewska – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
  • Warsztat III - „Arteterapia i  jej zastosowanie z uczniami z nadpobudliwością psychoruchową”  - dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów  – prowadząca warsztat Pani Barbara Papierz – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
  • Warsztat IV – „Jak wspierać uczniów w nauce ortografii? Metoda Kolorowej Ortografii”- dla nauczycieli ze szkół podstawowych   – prowadząca warsztat Pani Bogusława Rajska – Wojewódzki Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
  • Warsztat V – „Metody pracy z dzieckiem autystycznym”- dla nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  – prowadząca warsztat Pani Joanna Miller – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 33 z  Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

 

Zapisy na udział w poszczególnych warsztatach będą odbywały się telefonicznie w dniach:

5.03.2015 r. (czwartek) w godzinach  od 8.00 do 16.00

6.03.2015 r. (piątek) w godzinach  od 8.00 do 15.30

9.03.2015 r. (poniedziałek) w godzinach  od 12.00 do 17.00

Pod numerami telefonów: 43-843 45 20,  727 552 355.

Pozostałe informacje dotyczące konferencji i treści warsztatów znajdują się poniżej.

Program konferencji

Tematyka warsztatów

Opublikowano: 03.03.2015r.

23 lutego to Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat problemu depresji wśród dzieci i młodzieży, zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu opracowanego przez mgr Barbarę Puchałę (zakładka „Pomoc/Artykuły”).

Opublikowano: 20.02.2015r.