Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Aktualności

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Diagnoza i korekcja nieprawidłowości rozwojowych u dzieci szansą na ich sukces edukacyjny.”

szczegóły przedsięwzięcia: KONFERENCJA

Opublikowano: 23.03.2017r.

Uwaga Rodzice i Nauczyciele!

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci, uczniów i wychowanków w cyberprzestrzeni chcemy zwrócić Państwa uwagę na popularną w ostatnim czasie grę „Blue Whale Challenge” (niebieski wieloryb), która pojawiła się w internecie i zagraża życiu dzieci oraz nastolatków.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opracowanym na podstawie komunikatu wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej o wpływie gier komputerowych na dzieci i młodzież oraz działaniach, jakie można podjąć dla zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z nich (zakładka Pomoc/Artykuły). 

Opublikowano: 23.03.2017r.

10 marca 2017r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu odbył się Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych dla mieszkańców Wielunia i Powiatu Wieluńskiego.  

Pomocą w tym dniu służyli neurologopedzi – mgr Bożena Ceglarska i mgr Katarzyna Konieczna oraz  surdologopeda  – mgr Izabela Wydmuch. Z porad naszych specjalistów skorzystało
11 osób. Udzielono konsultacji sześciorgu dzieciom w wieku przedszkolnym, dwojgu dzieciom
3 – letnim, dwojgu  dzieciom ze szkoły podstawowej oraz jednemu dziecku z gimnazjum.

Najczęściej diagnozowanymi problemami były: opóźniony rozwój mowy, dyslalia wieloraka, a w tym: nieprawidłowa realizacja głosek detalizowanych, głoski „r”, niepłynność mówienia, mowa bezdźwięczna.

Wady wymowy wynikały z obniżonej sprawności narządów artykulacyjnych – braku pionizacji języka, krótkiego wędzidełka podjęzykowego, zaburzeń słuchu.

Wszystkim rodzicom, którzy niepokoją się o rozwój mowy u ich dzieci przypominamy, że wczesna diagnoza jest szansą szybszej i skutecznej terapii dziecka. Konsekwencją zbyt późno podjętej terapii są: problemy w czytaniu i pisaniu, unikanie kontaktów słownych ze strony dziecka, niska samoocena, brak kontaktu z rówieśnikami. Dziecko takie staje się lękliwe, zagubione, ciche, odpowiedzi jego są skąpe, nieśmiałe.

Opublikowano: 23.03.2017r.