Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Aktualności

Zapraszamy do udziału w seminarium pt.: „CIRDUS – żeby rodzice byli dobrze poinformowani” prowadzonym przez  dr Magdalenę Dunaj, koordynatora Centrum Informacji dla Rodzin Dzieci z Uszkodzonym Słuchem CIRDUS, które odbędzie się 9.01.2018r., o godz. 16.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu ( adres:  ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń).

Seminarium jest przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i innych osób z terenu powiatu wieluńskiego, które pracują z rodzinami z dziećmi z uszkodzonym słuchem.

Celem seminarium jest zaprezentowanie Centrum Informacji Dla Rodzin Dzieci z Uszkodzonym Słuchem CIRDUS, które działa w ramach Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki.
Seminarium jest podzielone na dwie części. W pierwszej części prezentowany jest istniejący system wsparcia dla dzieci z uszkodzonym słuchem i na tym tle pokazana jest specyfika CIRDUS-a (rola wspierania w codziennej komunikacji z dzieckiem, rola informacyjna).

W drugiej części seminarium prezentowany jest film z Laboratorium Mózgu i Języka na Uniwersytecie Gallaudeta w Waszyngtonie. W filmie zaprezentowane zostały wyniki badań neurolingwistycznych dotyczących rozwoju językowego osób niesłyszących. Badania były prowadzone w Laboratorium Mózgu i Języka przez 2 dekady przez zespół dr Laury Ann Pettito.

W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie udziału nauczycieli, pedagogów, logopedów pracujących z dzieckiem ze wskazaną niepełnosprawnością do udziału w seminarium. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w godzinach pracy poradni podnr: (43) 843 45 20
do 4 stycznia 2018 r. 

Prosimy również o poinformowanie rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem o możliwości udziału w seminarium i zasadach kwalifikacji.

 Udział w seminarium jest bezpłatny.

 W załączeniu przedstawiony jest program seminarium: seminarium-zaproszenia-wielun

Opublikowano: 17.12.2017r.

              022             

 1 grudnia 2017r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Wieluniu rozpoczęła cykliczne zajęcia „Bajki bez barier” na podstawie serii
10 bajek wydawanych przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” w zakresie działań antydyskryminacyjnych prowadzonych wśród najmłodszych dzieci. Wspólna inicjatywa zakłada przedstawianie dzieciom bajek uczących tolerancji i współpracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

W związku z tym Katarzyna Konieczna – neurologopeda przygotowała dla dzieci z klasy pierwszej szkoły podstawowej zajęcia w obszarze zaburzeń mowy. Przeprowadziła różne zadania i zabawy dla dzieci sprzyjające przełamywaniu barier względem drugiego człowieka. Zwróciła również uwagę na sposoby zachowania się w kontakcie z osoba jąkającą się.

019 009 

 

Opublikowano: 17.12.2017r.

Dzień 3 GRUDNIA to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Chcąc zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych, zapraszamy do lektury artykułu „Niepełnosprwność dziecka” przygotowanego przez pedagoga Aleksandrę Płaczek.

Opublikowano: 04.12.2017r.