Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Rejon działania i opiekunowie terenu

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu jest placówką oświatową, podległą merytorycznie Kuratorium Oświaty w Łodzi, a organizacyjnie Starostwu Powiatowemu w Wieluniu.

 

Swym działaniem obejmuje gminy: Wieluń, Ostrówek, Biała, Mokrsko, Konopnica, Pątnów, Osjaków, Skomlin, Wierzchlas, Czarnożyły i miasto Wieluń.

Opiekunami terenu w poszczególnych gminach są:

Gmina Opiekun terenu
Miasto Wieluń (przedszkola) Bożena Ceglarska
Miasto Wieluń (szkoły podstawowe, gimnazja) Urszula Nąckiewicz
Miasto Wieluń (szkoły ponadpodstawowe) Alona Franelak-Kubonik
Gmina Wieluń Izabela Bojarska-Kokot
Ostrówek Katarzyna Konieczna
Biała Dorota Wiatr
Mokrsko (przedszkola) Dominika Pichlińska
Mokrsko (szkoły podstawowe, gimnazja,
inne placówki)
Aleksandra Płaczek
Konopnica Paulina Małolepsza
Pątnów (przedszkola) Izabela Wydmuch
Pątnów (szkoły podstawowe, gimnazja) Małgorzata Burnecka
Osjaków Sylwia Cop
Skomlin Aleksandra Płaczek
Wierzchlas (przedszkola) Bożena Ceglarska
Wierzchlas (szkoły podstawowe, gimnazja)  Renata Puchalska
Czarnożyły Sylwia Falkowska

 

TERMINY KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH Z OPIEKUNAMI SZKÓŁ
w roku szkolny 2018/2019