Grupa wsparcia dla pedagogów ze szkół podstawowych i gimnazjów

Listopad 11, 2014

ZAPRASZAMY PEDAGOGÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Z GIMNAZJÓW DO UDZIAŁU
W GRUPIE WSPARCIA W DNIU 6 LISTOPADA 2014 ROKU O GODZINIE 9:00.