21 marca 2017 r. – Dzień Rzemiosła

Marzec 23, 2017

21 marca 2017 r. pracownicy poradni – pani Izabela Bojarska-Kokot (doradca zawodowy) oraz pani Sylwia Falkowska (psycholog) wzięły udział w zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 3
im. M. Kopernika w  Wieluniu Dniu Rzemiosła. Przy przygotowanym stoisku doradców zawodowych młodzież uczestnicząca w przedsięwzięciu mogła skorzystać z porad w wyborze zawodu oraz wykonać krótki orientacyjny test pozwalający na określenie typu zainteresowań zawodowych.

Dziękujemy za zaproszenie.

IMAG0318