STAN EPIDEMIOLOGICZNY

Marzec 13, 2020

W związku z decyzją Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu informuje, że w dniach 16.03 – 25.03.2020r. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówce (bezpośrednia praca z dzieckiem). Pracownicy są dostępni pod numerem telefonu 43 8434520,

w  godzinach od  8.00-15.00.   

W tym czasie zespoły orzekające odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.         

O wszelkich zmianach dyrektor będzie informował na stronach internetowych poradni.