Bajki bez barier

Grudzień 17, 2017

              022             

 1 grudnia 2017r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Wieluniu rozpoczęła cykliczne zajęcia „Bajki bez barier” na podstawie serii
10 bajek wydawanych przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” w zakresie działań antydyskryminacyjnych prowadzonych wśród najmłodszych dzieci. Wspólna inicjatywa zakłada przedstawianie dzieciom bajek uczących tolerancji i współpracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

W związku z tym Katarzyna Konieczna – neurologopeda przygotowała dla dzieci z klasy pierwszej szkoły podstawowej zajęcia w obszarze zaburzeń mowy. Przeprowadziła różne zadania i zabawy dla dzieci sprzyjające przełamywaniu barier względem drugiego człowieka. Zwróciła również uwagę na sposoby zachowania się w kontakcie z osoba jąkającą się.

019 009