„CIRDUS – żeby rodzice byli dobrze poinformowani”

Grudzień 17, 2017

Zapraszamy do udziału w seminarium pt.: „CIRDUS – żeby rodzice byli dobrze poinformowani” prowadzonym przez  dr Magdalenę Dunaj, koordynatora Centrum Informacji dla Rodzin Dzieci z Uszkodzonym Słuchem CIRDUS, które odbędzie się 9.01.2018r., o godz. 16.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu ( adres:  ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń).

Seminarium jest przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i innych osób z terenu powiatu wieluńskiego, które pracują z rodzinami z dziećmi z uszkodzonym słuchem.

Celem seminarium jest zaprezentowanie Centrum Informacji Dla Rodzin Dzieci z Uszkodzonym Słuchem CIRDUS, które działa w ramach Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki.
Seminarium jest podzielone na dwie części. W pierwszej części prezentowany jest istniejący system wsparcia dla dzieci z uszkodzonym słuchem i na tym tle pokazana jest specyfika CIRDUS-a (rola wspierania w codziennej komunikacji z dzieckiem, rola informacyjna).

W drugiej części seminarium prezentowany jest film z Laboratorium Mózgu i Języka na Uniwersytecie Gallaudeta w Waszyngtonie. W filmie zaprezentowane zostały wyniki badań neurolingwistycznych dotyczących rozwoju językowego osób niesłyszących. Badania były prowadzone w Laboratorium Mózgu i Języka przez 2 dekady przez zespół dr Laury Ann Pettito.

W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie udziału nauczycieli, pedagogów, logopedów pracujących z dzieckiem ze wskazaną niepełnosprawnością do udziału w seminarium. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w godzinach pracy poradni podnr: (43) 843 45 20
do 4 stycznia 2018 r. 

Prosimy również o poinformowanie rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem o możliwości udziału w seminarium i zasadach kwalifikacji.

 Udział w seminarium jest bezpłatny.

 W załączeniu przedstawiony jest program seminarium: seminarium-zaproszenia-wielun