CIRDUS

Luty 14, 2018

w dniu 9 stycznia 2018 r. odbyło się w PPP w Wieluniu seminarium pt. „CIRDUS – żeby rodzice byli dobrze poinformowani” prowadzone przez dr Magdalenę Duna. Wzięli w nim udział rodzice dzieci z uszkodzonym słuchem, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy i logopedzi. Uczestnicy mięli okazję poznać istniejący system wsparcia dla dzieci z uszkodzonym słuchem.