Dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych

Marzec 1, 2017

Dnia 10 marca 2017 r. w godzinach od 13.00 do 16.00

na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu, ul. Śląska 23a odbędzie się

DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH

w ramach Europejskiego Dnia Logopedy

Celem ogólnopolskiej akcji jest:

  • ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy;
  • rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej
    i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy;
  • pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.

Neurologopedzi i surdologopeda służą w tym dniu pomocą zarówno rodzicom niemowląt pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka, jak i rodzicom dzieci starszych, u których wymowa budzi niepokój i troskę rodziców.

Pamięta! Wczesna diagnoza jest szansą szybszej i skutecznej terapii Twojego dziecka.