Europejski Dzień Logopedy

Luty 9, 2016

W związku z Europejskim Dniem Logopedy w dniu 4 marca 2016 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu zaprasza na bezpłatne porady logopedyczne w godzinach od 14.00 do 17.00. dla dzieci, młodzieży i rodziców z Powiatu Wieluńskiego. Konsultacji logopedycznych udzielać będą: neurologopeda – mgr Bożena Ceglarska, neurologopedia – mgr Katarzyna Konieczna oraz surdologopeda – mgr Izabela Wydmuch.

Celem akcji jest: ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy, rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej diagnozy, konsultacji i informacji; pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną. Oferujemy pomoc zarówno rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka, jak i rodzicom dzieci starszych, u których wymowa budzi niepokój.

Serdecznie zapraszamy !