Europejski Dzień Logopedy

Marzec 5, 2015

W związku z Europejskim Dniem Logopedy w dniu 6 marca 2015 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu zaprasza na bezpłatne porady logopedyczne w godzinach od 14.00 do 17.00. Konsultacji dzieciom i młodzieży wraz z rodzicami z Powiatu Wieluńskiego udzielać będą: neurologopeda – mgr Bożena Ceglarska oraz surdologopeda – mgr Izabela Wydmuch.

Celem akcji jest: ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy, rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej diagnozy, konsultacji i informacji; pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną. Oferujemy pomoc zarówno rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka, jak i rodzicom dzieci starszych, u których wymowa budzi niepokój i troskę rodziców.

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi na konsultacje logopedyczne.