I spotkanie w ramach wsparcia logopedycznego dla nauczycieli

Grudzień 2, 2014

Dnia 18.11.2014r. odbędzie się I spotkanie w ramach wsparcia logopedycznego dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, które dotyczyć będzie rozwiązywania problemów, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między nauczycielami. Na spotkanie zapraszam nauczycieli, którzy w swojej grupie mają dzieci z wadami wymowy.

Katarzyna Konieczna