Narada dla pedagogów szkolnych i nauczycieli ds. profilaktyki w szkołach

Listopad 11, 2014

Zapraszamy do udziału w naradzie dla pedagogów szkolnych i nauczycieli ds. profilaktyki w szkołach z terenu powiatu wieluńskiego w dniu 24 września 2014r. o godz. 11:00. Narada odbędzie się w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu, ul. Piłsudskiego 6, w sali nr 11.