Materiały pokonferencyjne

Maj 8, 2017

27 kwietnia 2017 roku odbyła się konferencja pt. „Diagnoza i korekcja nieprawidłowości rozwojowych u dzieci  szansą na ich sukces edukacyjny”. Przekazujemy Państwu prezentacje z wykładów:

Prezentacja – „Wczesna diagnoza medyczna  nieprawidłowości  rozwojowych u małego dziecka” wykład pani Małgorzaty Jędrzejczyk – lekarza chorób dziecięcych, specjalisty neonatologa SPZOZ w Wieluniu. 

Prezentacja część 1, część 2–   Wpływ odruchów pierwotnych na rozwój ruchowy małego dziecka” wykład pani mgr Katarzyny Bogacz – certyfikowanego terapeuty NDT Bobath, fizjoterapeuty Publicznego   Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.

Prezentacja – „Zaburzenia czynności  fizjologicznych w obrębie narządu mowy a wady artykulacyjne” wykład pani mgr Katarzyny Koniecznej – neurologopedy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu.

Prezentacja „Wczesne wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości rozwojowych u  małego dziecka” wykład pani mgr Aleksandry Płaczek –  pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu.

Prezentacja – „Społeczno-emocjonalny rozwój małego dziecka” wykład pani mgr Pauliny Małolepszej –  psychologa z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieluniu.