Materiały pokonferencyjne

Listopad 25, 2015

28 października 2015 roku odbyła się konferencja nt. „Wady wymowy, dysleksja rozwojowa
a kariera szkolna uczniów”
zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
w Wieluniu pod patronatem Starosty Wieluńskiego we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu Filia w Wieluniu.

Przekazujemy Państwu materiały pokonferencyjne.

Wady wymowy jako przyczyny niepowodzeń szkolnych – przygotowała: Bożena Ceglarska (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w  Wieluniu).

Wady wymowy, dysleksja rozwojowa – bibliografia adnotowana – przygotowały: IwonaWojdyła – Udalska i Elżbieta Walczak (Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Wieluniu).