Materiały z konferencji „Indywidualizacja procesu kształcenia…”

Kwiecień 11, 2015

Zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania się z materiałami z konferencji nt. „Indywidualizacja procesu kształcenia – metody i formy pracy z uczniem”. Są one dostępne są w zakładce Archiwum wiadomości/Konferencje.