mediacje

Październik 14, 2017

mediacja osoby net

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA MEDIACJI od 16.10.2017 r. do 20.10.2017 r.    ORAZ DNIA MEDIACJI – 19.10.2017 r. MEDIATORZY PANI DOROTA WIATR                                     
I PANI PAULINA MAŁOLEPSZA BĘDĄ DOSTĘPNE NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W WIELUNIU W TERMINACH:                                 

16.10.2017 r. – 8:00 do 12:00                                                                                                                                      17.10.2017 r. – 8:00 do 12:00 oraz 14:00 do 18:00                                                                                        19.10.2017 r. – 10:00 do 13:00                                                                                                                                   20.10.2017 r. – 9:00-12:00

mediacja prawo