Narada dla pedagogów

Listopad 4, 2015

narada  W dniu 25.09.2015 r. odbyła się narada
dla pedagogów szkolnych i nauczycieli ds. profilaktyki w szkołach. 
 Przedstawione zostały następujące tematy:

  • Programy promujące zdrowie – mgr M. Komar, mgr A. Kukuła – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieluniu.
  • Metody i formy wspomagania rodziny oraz współpraca ze szkołami z punktu widzenia asystenta rodziny – mgr A. Krzyżanowska  – Skupińska – asystent rodziny MGOPS w Wieluniu.
  • Zarys pracy Domu Pracy Socjalnej i współpraca ze szkołami – mgr M. Brzezińska –  pracownik Domu Pracy Socjalnej.
  • Zasady współpracy poradni ze szkołami. 
  • Przedstawienie oferty działań PPP w Wieluniu na rok szkolny 2015/2016.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za udział w tegorocznym spotkaniu.

Informujemy również, że spotkania grup wsparcia dla pedagogów szkolnych ze szkół podstawowych, z gimnazjów i ze szkół ponadgimnazjalnych zaplanowane są w następujących terminach: 18.11.2015 r., 10.02.2016 r. , 11.05.2016 r. o godzinie 9:00