Sieć współpracy bibliotekarzy

Maj 15, 2017

bib

W ramach „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu wieluńskiego” w dniu 9 maja na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Wieluniu odbyły się zajęcia warsztatowe „Monolog wewnętrzny – jak rozmawiać z samym sobą” prowadzone przez Panią mgr Dorotę Wiatr. Prowadząca zajęcia zapoznała uczestniczki z zagadnieniem dialogu wewnętrznego jako formy komunikacji interpersonalnej. Metodami aktywizującymi zachęciła wszystkich do rozmowy z samym sobą, zarządzania własnymi myślami, emocjami i zachowaniami, bowiem zaplanowany i konsekwentnie używany dialog wewnętrzny staje się efektywnym narzędziem, sprawdzonym w różnych sytuacjach życiowych.