Spotkanie dyskusyjno – warsztatowe logopedów z poradni psychologiczno – pedagogicznych z województwa łódzkiego

Kwiecień 28, 2016

W dniu 22 kwietnia 2016 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu odbyło się spotkanie dyskusyjno – warsztatowe logopedów z poradni psychologiczno – pedagogicznych z województwa łódzkiego na temat: „Uczniowie z zaburzeniami neurologicznymi w szkole a specyficzne zaburzenia językowe”.

            Na spotkanie, które zorganizowali logopedzi z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu, przybyło 11 terapeutów mowy. Celem spotkania była wymiana wiedzy, doświadczeń zawodowych, poszerzenie nowych umiejętności motywujących do dalszej wspólnej pracy z dziećmi.

Uczestnicy podzielili się refleksjami na temat pracy z dziećmi z wadami wymowy. Zwrócono uwagę na utrzymujący się od kilku lat wysoki procent dzieci w wieku przedszkolnym mówiących nieprawidłowo. Dyskutowano także na temat narastającego problemu dzieci 3 – letnich, u których nie rozwinęła się mowa, tzw. „dzieci tabletowe”. Równie istotną częścią spotkania była wymiana informacji na temat specyficznych zaburzeń językowych u dzieci. Szacuje się, że w Polsce 300 tysięcy dzieci w wieku od 4 do 14 lat cierpi na takie zaburzenia, których nikt nie leczy. U takich osób, na pierwszy rzut oka, wszystko wydaje się w normie. Jednak zaburzenia językowe powodują duże trudności w przedszkolu czy szkole. Nauczyciele często postrzegają te dzieci jako mało inteligentne, leniwe, a czasem niegrzeczne. Jednak ich inteligencja niewerbalna jest w normie, dobrze słyszą, mają prawidłowo rozwinięty aparat artykulacyjny, nie mają też deficytów neurologicznych ani zaburzeń w rozwoju emocjonalno – społecznym.

            Dyskusja na nurtujące problemy logopedyczne oraz wymiana doświadczeń uczestników spotkania okazała się niezwykle cenna i niezbędna dla dalszej pracy oraz planowania współpracy z logopedami.

Spotkanie zakończyło się wnioskami do dalszej pracy, m.in.: konieczności przeszkolenia logopedów i nauczycieli klas I – III szkoły podstawowej w pracy z dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami mowy przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, utworzenia sieci współpracy i samokształcenia logopedów z poradni psychologiczno – pedagogicznych
z województwa łódzkiego oraz konieczności spotkań logopedów w ramach grupy wsparcia.

 

Sprawozdanie przygotowała – Katarzyna Konieczna – neurologopedia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu

 

100_8058 100_8059 100_8060 100_8061 100_8062