Zajęcia dydaktyczne COVID-19

Marzec 25, 2020

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu w związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje że:

 • poradnia prowadzi codziennie dyżury pracowników pedagogicznych i administracji w godzinach od 8.00 do 15.00; w tym czasie przyjmowane są wnioski rodziców/ pełnoletnich uczniów, wydawane są druki i dokumenty, organizowane interwencje kryzysowe,
 • zespół orzekający w miesiącu marcu pracuje zgodnie z datami umieszczonymi na stronie internetowej,
 • kontakt z klientami w ramach prowadzonych form pracy specjalistycznych odbywa się z wykorzystaniem adresu e-mail oraz aplikacji Skype,
 • klienci mogą również korzystać z adresu poczty internetowej poradni: sekretariat@poradnia.wielun.pl lub dyrektor@poradnia.wielun.pl,
 • wszelkie wizyty wymagające bezpośredniego kontaktu powinny zostać wcześniej uzgodnione, tak aby mieć możliwość zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia,
 • kontakt telefoniczny z poradnią możliwy jest pod numerami 
  • stacjonarnymi:43 843 45 20 lub 43 843 06 34
  • oraz komórkowym: 798 680 170,
 • terminy kontaktów z poszczególnymi pracownikami będą umieszczane w trybie informacji na stronie internetowej – uwzględniającej pracę od poniedziałku do piątku;
26.03.2020 Barbara Puchała psycholog
  Anna Borgul-doradca zawodowy
  Izabela Wydmuch – logopeda
27.03.2020 Aldona Franelak-Kubonik- psycholog
  Sylwia Falkowska- psycholog
  Bożena Ceglarska- logopeda
  Danuta Kryściak- pedagog