Zaproszenie na konferencję

Maj 7, 2018

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu

serdecznie zaprasza na  konferencję pod patronatem Starosty Wieluńskiego

ZA ŻYCIEM  – wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością, szansą na rozwój rodzin”,

która  odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r.

Szczegółowy program oraz informacje dotyczące zapisów znajdą Państwo w poniższym odnośniku: 

Z A P R O S Z E N I E NA K O N F E R E N C J Ę