Pani D. Kryściak - gmina Osjaków (konsultacje wtorek godz.12.00- 13.00)

Pani D. Pichlińska i pani A. Płaczek – gmina Mokrsko ( konsultacje piątek godz.10.00-11.00)

Pani A. Płaczek dodatkowo gmina Skomlin – (konsultacje środa godz. 11.00-12.00)

Pani S. Falkowska – gmina Wieluń ( konsultacje wtorek godz.12.00-13.00)

Pani R. Puchalska i pani B. Ceglarska – gmina Wierzchlas (konsultacje poniedziałek godz.11.00-12.00)

Pani D. Wiatr – gmina Biała ( konsultacje wtorek godz.11.00-12.00)

Pani U. Nąckiewicz i pani B. Ceglarska – miasto Wieluń (konsultacje szkoły podstawowe- wtorek godz.12.00-13.00  i konsultacje przedszkola – wtorek godz.12.00-13.00)

Pani A. Franelak – Kubonik – miasto Wieluń (szkoły ponadpodstawowe, Międzyszkolna Bursa i Zespół Szkół Specjalnych) konsultacje wtorek 12.00-13.00)

Pan Paweł Skiba i pani D. Sitek – gmina Konopnica ( P.Skiba -konsultacje środa godz.10.00-11.00; D.Sitek –konsultacje poniedziałek 8.00-9.00 )

Pani P. Małolepsza – gmina Czarnożyły (konsultacje poniedziałek godz. 12.00-13.00)

Pani K. Konieczna – gmina Ostrówek (konsultacje poniedziałek godz. 12.00-13.00)

Pani M. Burnecka i pani I. Wydmuch – gmina Pątnów (M. Burnecka konsultacje szkoły- środa godz.13.00-14.00 ; I.Wydmuch - konsultacje przedszkola – poniedziałek godz.13.00-14.00)

.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna pracuje w godzinach :  

Poniedziałek 7.30-17.00

Wtorek         7.30 - 17.00

Środa           7.30 - 17.00

Czwartek      7.30 - 17.00

Piątek           7.30 - 15.30 

Kontakt telefoniczny w godzinach 7.30 - 15.00 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu informuje, że od dnia 05.07.2021 r. do dnia 13.08.2021 r. poradnia czynna będzie w godzinach
07.00 -15.00

Grupa wsparcia dla pedagogów i grupa wsparcia dla  psychologów skonstruowała narzędzie ankietowe dla rodziców dotyczące powrotu uczniów do nauczania stacjonarnego. Celem ankiety jest poznanie sampoczucia uczniów związanego z powrotem do szkół. 

Ankieta dla rodziców 

Biblioteka Pedagogiczna w Wieluniu

ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń

tel. 43 843-41-19

www.bpsieradz.pl

 

Zajęcia integracyjne i adaptacyjne. Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i filii - link