Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej informuje, iż w dniu 18.05.2022 r. (środa) i 20.05.2022 r.( piątek)  poradnia będzie czynna w godzinach 08.00-13.00.

       O B C H O D Y   50 -  L E C I A   P O W O Ł A N I A   P O R A D N I 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu 
      oraz Starostwo Powiatowe w Wieluniu

       zapraszają na konferencję

,,Nowe perspektywy  poradni - jesteśmy dla was!

Rola poradni w strukturach samorządu lokalnego”

 

I dzień -      18 maja 2022r., godzina 14.00

Inauguracja obchodów odbędzie  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

ul. Nadodrzańska 4, 98-300 Wieluń

Przebieg spotkania:

  • Powitanie gości
  • Przemówienie Starosty Powiatu Wieluńskiego i zaproszonych gości
  • Historia Poradni
  • Część artystyczna
  • Podziękowania

II dzień - 19 maja 2022r., godzina 11.00 

Konferencja informacyjno - szkoleniowa z okazji 50-lecia poradni pt.
,,Nowe perspektywy  poradni- jesteśmy dla was!
Rola poradni w strukturach samorządu lokalnego”

sala konferencyjna w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń

   Przebieg spotkania:

  • Powitanie gości
  • Wykład:

 ,,Jak pracować w sytuacjach trudnych wychowawczo?”  prowadzący prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

  • Wykład:

,,Nowy system wczesnego wspomagania – zadania poradni we współpracy z przedszkolami i szkołami”  prowadzące psycholog - Barbara Puchała, pedagog - Aleksandra Płaczek

  • Podziękowania

Osoby chętne do wzięcia udziału w wykładach, proszone są o zapisy pod nr tel. 43 843 45 20,  798 680 170

     Ilość miejsc ograniczona.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu  informuje, że w dniu 15.04.2022 r.  (piątek) placówka czynna będzie w godzinach 07:30 – 13:00.  

Edukacja ob. Ukrainy 15 18 lat

 Screenshot 2022 03 15 at 13 14 29 czego potrzebujesz UA ENG.indd czego potrzebujesz UA ENG.pdf

Screenshot 2022 03 15 at 13 17 53 czego potrzebujesz UA ENG.indd czego potrzebujesz UA ENG.pdf