Grupa wsparcia dla pedagogów i grupa wsparcia dla  psychologów skonstruowała narzędzie ankietowe dla rodziców dotyczące powrotu uczniów do nauczania stacjonarnego. Celem ankiety jest poznanie sampoczucia uczniów związanego z powrotem do szkół. 

Ankieta dla rodziców