Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu informuje, że od dnia 05.07.2021 r. do dnia 13.08.2021 r. poradnia czynna będzie w godzinach
07.00 -15.00