Pani D. Kryściak - gmina Osjaków (konsultacje wtorek godz.12.00- 13.00)

Pani D. Pichlińska i pani A. Płaczek – gmina Mokrsko ( konsultacje piątek godz.10.00-11.00)

Pani A. Płaczek dodatkowo gmina Skomlin – (konsultacje środa godz. 11.00-12.00)

Pani S. Falkowska – gmina Wieluń ( konsultacje wtorek godz.12.00-13.00)

Pani R. Puchalska i pani B. Ceglarska – gmina Wierzchlas (konsultacje poniedziałek godz.11.00-12.00)

Pani D. Wiatr – gmina Biała ( konsultacje wtorek godz.11.00-12.00)

Pani U. Nąckiewicz i pani B. Ceglarska – miasto Wieluń (konsultacje szkoły podstawowe- wtorek godz.12.00-13.00  i konsultacje przedszkola – wtorek godz.12.00-13.00)

Pani A. Franelak – Kubonik – miasto Wieluń (szkoły ponadpodstawowe, Międzyszkolna Bursa i Zespół Szkół Specjalnych) konsultacje wtorek 12.00-13.00)

Pan Paweł Skiba i pani D. Sitek – gmina Konopnica ( P.Skiba -konsultacje środa godz.10.00-11.00; D.Sitek –konsultacje poniedziałek 8.00-9.00 )

Pani P. Małolepsza – gmina Czarnożyły (konsultacje poniedziałek godz. 12.00-13.00)

Pani K. Konieczna – gmina Ostrówek (konsultacje poniedziałek godz. 12.00-13.00)

Pani M. Burnecka i pani I. Wydmuch – gmina Pątnów (M. Burnecka konsultacje szkoły- środa godz.13.00-14.00 ; I.Wydmuch - konsultacje przedszkola – poniedziałek godz.13.00-14.00)

.