Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu  informuje, że w dniu 24.12.2021 r.  (piątek) placówka czynna będzie w godzinach 08:00 – 11:00.