Dnia 7 marca 2022r. w godzinach od 12.00 do 15.00

na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu, ul. Śląska 23a odbędzie się

DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH

w ramach Europejskiego Dnia Logopedy

Celem ogólnopolskiej akcji jest :

         -  ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy;

         -  rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy;

         -  pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną;

Neurologopedzi – mgr Bożena Ceglarska i mgr Katarzyna Konieczna oraz  surdologopeda – mgr Izabela Wydmuch służą w tym dniu pomocą zarówno rodzicom niemowląt pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka, jak i rodzicom dzieci starszych, u których wymowa budzi niepokój i troskę.

Zachęcamy do zapisów w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu
lub pod nr telefonu 43 843 45 20

Pamiętaj!

Wczesna diagnoza jest szansą szybszej i skuteczniejszej terapii Twojego dziecka