Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wieluniu
informuje o zmianie godzin pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od dn. 04.07.2022r. do dnia 26.08.2022r.
w godzinach 7.00-15.00.