Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu zaprasza na spotkanie pedagogów specjalnych w dniu 28.11.2022r. o godzinie 14.00.