Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zaprasza na grupę wsparcia psychologów, która odbędzie się w dniu 19.12.2022r., o godzinie 14.00.