Grupa wsparcia dla pedagogów specjalnych odbędzie się w dniu 08.02.2023 r. o godzinie 13.00. Temat spotkania "Afazja" - prowadząca Bożena Ceglarska.