Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu zaprasza na grupę wsparcia psychologów, która odbędzie się w dniu 30.01.2023r., o godzinie 14.00.