Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu informuje, że zebranie dla pedagogów specjalnych odbędzie się w dniu 27.04.2023 r. o godzinie 12.00.