Grupa wsparcia dla pedagogów specjalnych odbędzie się w dniu 30.11.2023 r. o godzinie 12.00. 

                                                                                                                               Anna Krzemińska