Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu informuje, iż dnia 22 grudnia 2023 r. oraz w dniu 29 grudnia 2023 r.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu będzie czynna w godzinach  7.30 - 13.00.