Zapraszamy na grupę wsparcia dla pedagogów i pedagogów specjalnych (szkoły wszystkich typów) 11.01.2024 r. w godzinach 12.00 - 15.00 tematyka "Narzędzia i diagnoza zespołu nadpobudliwości ruchowej oraz deficytu koncentracji uwagi" oraz "Procedura Niebieskie Karty" . 

                                                                                                                                                          Zaprasza Dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej                                                                                                                                                                Anna Krzemińska oraz Donata Sitek