Wskazówki do pracy z dzieckiem dyslektycznym    

    Gdy zdiagnozowano u Państwa syna /córki dysleksję najważniejsze to stworzyć odpowiednie warunki, które będą sprzyjały opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych i osiąganiu przez dziecko sukcesów szkolnych.  

Rodzicu Pamiętaj!

Zrozum problem dziecka - dziecko nie jest leniwe czy niezdolne, ono po prostu potrzebuje właściwie ukierunkowanej pomocy ;

Poznaj jego mocne strony;

Umacniaj w dziecku pozytywne wartości, zainteresowania;

Zapewnij mu warunki do pracy ;

Wzmacniaj pozytywnie, czyli naradzaj pochwałą nawet za drobne sukcesy;

Nadzoruj systematyczną pracę;

Analizuj trudności;

Naucz stałego korzystania z ze słowniczka ortograficznego;

Czytaj wspólnie z dzieckiem;

Pobudź u dziecka potrzebę czytania dla przyjemności;

Ćwicz pisanie razem z dzieckiem korzystając np. z Dyktanda w 10 punktach z komentarzem prof. M.Bogdanowicz  wg. następującej instrukcji;  

Punkt 1. Umów się z dzieckiem, że codziennie będzie robić dyktando obejmujące zawsze tylko 3 zdania. Wymyślcie nagrodę po każdym tygodniu pracy.

Punkt 2. Wybór tekstu,  Zaznacz w książce dziecka 3 zdania
i przeczytaj na głos pierwsze zdanie.

Punkt 3. Komentarz ortograficzny Dziecko powtarza zdanie
i omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady pisowni, poszukuje uzasadnienia pisowni).

Punkt 4. Zapisywanie Dziecko zapisuje zdanie (podobnie postępuje
z następnymi zdaniami).

Punkt 5. Kontrola 1 –Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst.

 Punkt 6. Kontrola 2 –Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajduje błędy, podaje ich liczbę.

Punkt 7. Kontrola 3 – Dziecko ponownie sprawdza tekst z pomocą słownika ortograficznego.

Punkt 8. Kontrola 4 –Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, wskazuje tekst – wzór, z którego dyktował zdania.

Punkt 9. Kontrola 5 – dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy.

Punkt 10. Poprawa Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy (np. podaje zasady pisowni, wyrazy pokrewne, odmienia wyrazy przez przypadki, wymienia na inne formy).

Uwagi: Podstawowym założeniem stosowania techniki „dyktanda

 z komentarzem ortograficznym” jest przeświadczenie o możliwości utrwalenia zasad pisowni i wytworzenia pełnej świadomości ortograficznej przez przekształcenie się nawyku „głośnego myślenia” – omawiania zasad pisowni (pkt 3) – w nawyk „cichego” przypominania ich sobie podczas pisania.

 Kolejnym zadaniem ćwiczenia jest wytworzenie nawyku dokładnego sprawdzania i poprawiania każdej pracy pisemnej po napisaniu. Dziecko ma prawo do popełniania błędu, ale nie ma prawa pozostawić go bez poprawienia. Warunkiem uzyskania tych efektów jest wykonywanie omawianego ćwiczenia krótko lecz systematycznie oraz zawarcie umowyz dzieckiem co do czasu pracy (codziennie), liczby dyktowanych zdań (zawsze tej samej) oraz nagrody (po każdym tygodniu ćwiczeń). W ten sposób dziecko nie będzie usiłowało, w tej sprawie, stale z nami negocjować.

 „DYKTANDO W 10 – PUNKTACH”

1) Utrwala znajomość zasad pisowni;

2) Wytwarza nawyk stałego przywołania zasad ortograficznych podczas pisania;

3) Wytwarza nawyk stałego sprawdzania napisanego tekstu, a tym samym poczucie ODPOWIEDZIALNOŚCI za napisany tekst.

                                                               Opracowała Dominika Pichlińska

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna pracuje w godzinach :  

Poniedziałek 7.30-17.00

Wtorek         7.30 - 17.00

Środa           7.30 - 17.00

Czwartek      7.30 - 17.00

Piątek           7.30 - 15.30 

Kontakt telefoniczny w godzinach 7.30 - 15.00 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu informuje, że od dnia 05.07.2021 r. do dnia 13.08.2021 r. poradnia czynna będzie w godzinach
07.00 -15.00

Grupa wsparcia dla pedagogów i grupa wsparcia dla  psychologów skonstruowała narzędzie ankietowe dla rodziców dotyczące powrotu uczniów do nauczania stacjonarnego. Celem ankiety jest poznanie sampoczucia uczniów związanego z powrotem do szkół. 

Ankieta dla rodziców 

Biblioteka Pedagogiczna w Wieluniu

ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń

tel. 43 843-41-19

www.bpsieradz.pl

 

Zajęcia integracyjne i adaptacyjne. Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i filii - link